Köyümüz Mutfağı

Posted on

ŞahinEfendi köyü mutfağı yörede yetişen ürünler etrafında gelişmiş bir mutfaktır.

Bu coğrafyada tarımsal ürünlerin çok çeşitli olmaması mutfağı ve beslenme alışkanlıklarını etkilemiştir.

Yemeklerde kullanılan malzemeler ağırlıklı olarak yörede yetişen patates, mercimek,

kabak, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlerden oluşmaktadır.

Aynı zamanda pekmezin yaygın kullanıldığı görülmektedir.
Tahıl (un) ve etten oluşan yemek çeşitleri yöre halkının damak zevkine uygun düşmektedir.

Büyük yerleşimlerin bir bölümünde, kırsal kesimin tümünde kışlık yiyecekler yazdan hazırlanır.

Hazırlıklardan en önemlisi bulgur kaynatma ve pekmez yapımıdır.

Geleneksel mutfakta işler iki mekân içinde yürütülür. Birincisi tandır ve ocağın bulunduğu mekân, ikincisi malzemelerin bulundu?u kayıt damı (kiler)dir.

Yemek yapımında kullanılan araç gereçler arasında topraktan yapılmış çömlek ve tandır ikilisinin ayrıcalıkla bir yeri vardır.

Yöresel yemeklerden en önemlileri düğü çorbası, sütlü çorba, ağpakla ve dolaz’dır.

Fakat sadece şu anda Terkedilmiş olan eski Taşkemer evlerimizde olan tandır ve tandır evi köyün yeni yerleşiminde bulunmamakta

daha çok yeni mimarilere yer verilmektedir.